Władze stowarzyszenia „Jesteśmy”

Prezes:
Jolanta Bartos

Wiceprezesi:
Marek Mularczyk
Oraz:
Krzysztof Rycerz